Ympäristöpolitiikka

Asiakkaidemme tarpeet voivat vaihdella, mutta Input interiorin työ kestävän ja terveellisen kehityksen puolesta on pysyvää.

Vastuullinen huolenpito

Ympäristötyömme avulla haluamme lisätä tietoisuutta maapallon luonnonvarojen käytöstä, ilmastonmuutoksesta ja kasvihuoneilmiöstä sekä omasta vaikutuksestamme ekosysteemiin terveyden ja ympäristön näkökulmasta.

Yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa teemme aktiivista ja tietoista työtä kestävyyden puolesta ottaen huomioon oman liiketoimintamme, tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja jälleenmyynnin sekä ulkoiset tekijät, joihin voimme vaikuttaa ja joita voimme edistää. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus noudattaa alla olevia periaatteita ja tehdä kestäviä valintoja arjessa.

Kestävä sisustus

Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman kestäviä tuotteita, palveluita ja ympäristöjä. Tämä merkitsee vaikuttamista eri tekijöihin, kuten suunnittelu, materiaalin ja tuotteiden valinta, tuotantomenetelmät, laatu, käyttöikä, uusiokäyttö, kierrätys, tehokas, mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava logistiikka, pakkausten minimointi ja palautuspakkausten kierrätyksen edistäminen, energiankulutus ja digitalisaatio.

Me asetamme tavoitteita, mittaamme ja arvioimme

Tavoitteenamme on saavuttaa liiketoimintamalli, jolla on mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön. Asetamme tavoitteita ja seuraamme edistystämme jatkuvasti kehittyäksemme ja parantaaksemme rutiineja ja työskentelymenetelmiä. Näin varmistamme, että täytämme omat ja ympäristön odotukset.

Koulutamme itseämme jatkuvasti

Jatkuvan koulutuksen avulla ylläpidämme osaamistamme.

Ylitämme ulkoiset vaatimukset

Noudatamme aina lainsäädäntöä, viranomaisvaatimuksia, normeja ja muita sitovia vaatimuksia, mutta pyrimme kuitenkin aina parempaan. Tarjoamme ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja ja kannustamme tavarantoimittajiamme ja asiakkaitamme tekemään tietoisempia valintoja ja samalla vaikuttamaan julkiseen keskusteluun.

Otamme vastuun ja asetamme korkeat vaatimukset

Otamme vastuun ympäristövaikutuksistamme kaikissa vaiheissa. Tämä tarkoittaa, että asetamme korkeita vaatimuksia tavarantoimittajillemme, yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä itsellemme ja valvomme niiden noudattamista.

Nämä periaatteet ja arvot yhdessä työskentelytapojemme kanssa ovat osa johtamisjärjestelmäämme, ja niiden tulisi olla koko organisaation tiedossa ja ymmärrettävissä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä!

Kiitos

Palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Takaisin lomakkeeseen
Pahoittelemme.

Odottamaton tekninen virhe, yritä ystävällisesti uudelleen.

Takaisin lomakkeeseen