Aseta tarpeet etusijalle

Hyvän sisustuksen tulisi edistää stimuloivaa oppimisympäristöä ja toimia opetuksen pedagogisena tukena. Mutta se, miltä hyvä sisustus näyttää, ei ole aina itsestään selvää.

Vastaus kysymykseen vaihtelee koulusta toiseen ja riippuu useista tekijöistä, kuten siitä, miltä erityistarpeenne näyttävät tai millaisia ovat vaatimuksenne tilojen, oppilasryhmien, teknisten laitteiden ja resurssien suhteen. Sen vuoksi Input interior tarjoaa tarveperusteisia ratkaisuja ja valinnanvapauden. Tämä tarkoittaa, että ehtojenne pohjalta autamme teitä luomaan sellaisen ympäristön, joka sopii parhaiten juuri teidän toimintaanne ja tarpeisiinne.

Yhä enemmän kiinnitetään huomiota koulun oppimisympäristöön, eli ympäristöön, joka tukee sekä oppilaiden että pedagogien yksilöllisiä tarpeita. Tulevaisuuden luokkahuoneissa perinteinen luokkahuone saa väistyä tai se yhdistetään uusiin tiloihin, joissa etusijalla ovat joustavat kalusteet ja tarpeisiin perustuvat sisustusratkaisut. Oppimisympäristöjen perusta on peräisin erityyppisistä tilanteista, joissa on harjoitettu opettamista tuhansien vuosien ajan. Moderneina versioina ne auttavat mukauttamaan opetuksen ja sisustuksen jokaisen oppilaan tarpeisiin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin.

Nämä viisi erilaista tilannetta ovat Näyttämö, Laboratorio, Luola, Nuotio ja Juomapaikka, jotka toimivat sekä itsekseen että yhdessä.

Näyttämö

Perinteisin opetusmuoto, jossa lavalla oleva henkilö tavoittaa, koskettaa ja vaikuttaa yleisöönsä. Esitelmiä, palautteen antoa ja luentoja varten.

Laboratorio

Käytännön tehtävien avulla oppilas saa mahdollisuuden kokeilla, tutkia ja luoda. Paikka innovaatiolle, luovuudelle ja kekseliäisyydelle. Tutkiva ympäristö sekä yksilölliseen työskentelyyn että ryhmätöihin.

Luola

Rajoitettu paikka keskittymistä ja yksilöllistä työtä varten. Näkö- ja ääniärsykkeitä vähentämällä luodaan edellytykset keskittymiselle, pohdinnalle ja analysoinnille.

Nuotio

Paikka, joka heijastaa tuhatvuotista perinnettä kerätä ja kuunnella kertomuksia ja tarinoita, jotka edistävät osaamistamme ja kulttuuriamme. Paikka kokouksille, keskusteluille ja pohdiskelulle sekä yhteistyölle ja syvällisille keskusteluille pienemmissä ryhmissä.

Juomapaikka

Vuorovaikutteinen ja sosiaalinen kokoontumispaikka, jossa vuoropuhelu on keskiössä. Paikka vilkkaille keskusteluille, kysymyksille ja tiedonvaihdolle. Juomapaikalla kaikki osallistujat toimivat opettajina ja oppilaina.

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä!

Kiitos

Palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Takaisin lomakkeeseen
Pahoittelemme.

Odottamaton tekninen virhe, yritä ystävällisesti uudelleen.

Takaisin lomakkeeseen